Emocinis smurtas

Mes gyvename tokiu momentu, kai yra įdiegtas smurtas, laikraščių antraštėse rodomi tik įvykiai, dėl kurių galime pasijusti įstrigę daugybėje situacijų, kurios sukelia terorą, pagarbos stoką ir žmogaus teisių įsiveržimą.

Jei grįžtame į savo istoriją, galime suprasti, kad šios situacijos visada egzistavo, tikiu, kad apie jas tiesiog nebuvo pranešta, nes mes neturėjome šiandien turimų komunikacijos priemonių, todėl informacija nepasklido taip greitai, kaip tai vyksta šiandien.


Vieno tipo smurtas yra slepiamas namuose, darbe, mokyklose, net draugų būryje: emocinis smurtas.

Gali būti nustatomos įvairios smurto formos, tokios kaip žodiniai įžeidimai, kritika, pažeminimas, nuvertinimas, priešiškumas, pajuokimas, abejingumas, diskriminacija, grasinimai, atstūmimas, kaltinimas.

Dažnai to kilmė smurtas Tai būna namuose, kai tėvai, pavargę ar nusiminę dėl savo vaikų elgesio, kreipdamiesi į savo vaikus pradeda vartoti netinkamas sąvokas, pavyzdžiui, vadina juos kvailais, nekompetentingais, tingiais, žodinės agresijos kuris turi galią pasiekti savigarbos, taip pat skatindamas, kad šie vaikai, tapdami suaugusiais, pakartotų tą patį elgesį kaip ir jų tėvai.


Kitu metu pasitelkdama meilę emocinis šantažas Su vaikais, žmonomis, merginomis tai taip pat daro įtaką emocinei struktūrai. Jei eisi į vakarėlį, būsiu nusiaubtas, arba, jei tu manęs nepaklusi, aš tavęs nebemylėsiu, tu esi siaubingas dėl šios aprangos, nes tavo ranka siaubinga, tavo krūtis nukritusi, šiaip ar taip, agresorius bando destabilizuoti kitą, menkindamas ir paveikti jūsų pačių saugumą.

Tai yra tylios agresijos formos, nes dažniausiai jos vyksta uždarose patalpose ar net saugomoje vietoje, kur užpuolikas nesugeba įrodyti, kas vyksta. Svarbu tai, kad daugybė nukentėjusių žmonių nežino, kad jie yra prievartaujami, nors jaučiasi baisūs ir nuliūdę. Manipuliuojami, kai kurie žmonės net mano, kad jie kažkaip suklysta, nusipelnę tokios agresijos.

Kitas toks įrenginys agresyvūs žmonės tai yra nuvaryti draugus, kad jūsų auka neturi kam kreiptis ar skųstis. Kadangi jie nepalieka jokių fizinių žymių, jų nuolatiniai skundai gali skambėti perdėtai ir nepagrįsti vienas kito ausims, nes priekabiautojas dažnai būna meilus ir manipuliuoja aplinka.


Net didelis viršininko reikalavimas gali būti užpuolimas, kai jie nėra budrūs, per daug dirba ar net vartoja netinkamą kalbą su savo darbuotojais.

Tokiose situacijose labai svarbu kreiptis pagalbos ir tikėti, kad gerbimas yra teisė, kurią turime visi, net ir savo šeimoje. Išmokite vertinti save ir nepasiduoti spaudimo situacijoms, išdėstyti savo nuomonę, pasirinkdami ir nustatydami ribas. Žmonės, turintys pasyvų elgesį, yra tinkamiausi taikiniai, nes jie negali apsiginti ir reaguoti į šias situacijas jausdamiesi priblokšti.

Šiame procese svarbu kreiptis į gydytoją, nes tai gali padėti sustiprinti savigarba, peržiūrėti įsitikinimus, geriau vizualizuoti aplinką, kurioje jie yra veikiami, skatinti pokyčius ir ypač patraukti agresorių atsakomybėn, kad šis asmuo galėtų prisiimti tai, kuo gyvena, ieškodamas sprendimų ir keisdamas elgesį, kad išmoktų gintis ir būtų laimingas.

Milda Karklytė - Palevičienė. Kas yra (ir kas nėra) emocinis smurtas? (Rugpjūtis 2022)


  • Santykiai
  • 1,230